Інструкція з ведення алфавітної книги

Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства {Із змінами, внесеними згідно.