Лингвистический энциклопедический словарь лэс м 1990

Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը, 4, Երևան, 2014. Armenian Epic and World Epic Heritage